Användning i korthet

  • Välj önskade exponeringsinställningar i kameran och lås dem (ISO, slutartid, bländare).Lås vitbalansen till ett fast värde i kameran (inte A/Auto), skapa gärna en förinställd vitbalansinställning med hjälp av det inkluderade vitbalanskortet.Ta en inledande bild av ditt motiv där du har Color Checker Passport tydligt avbildad i bilden under samma belysningsförhållanden som huvudmotivet.Ta sedan din bildserie som vanligt utan att ändra kamerainställningar eller belysning i bilden.Vid efterbehandlingen skapar du utifrån din första bild, där Color Checker Passport finns med, en kalibreringsprofil som du sedan kan föra över till alla bilder i bildserien.

Getting Perfect Color in Any Light with the ColorChecker Passport Photo 2Continue